Hà Nội - Việt Nam
0984.030.888
quangcaotaybac@gmail.com

Trà Sữa Feeling Tea

Project Description

Công ty Quảng Cáo Tây Bắc hiện đang là đối tác lâu dài phần quảng cáo, biển bảng, nội thất của hệ thống chuỗi Feeling Tea

Project Details

  • Ngày tháng27-09-2014
  • Khách HàngFeeling Tea
  • Tên Sản PhẩmBiển quảng cáo leb
  •